Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen MSK (Tianjin) International Trading CO., Ltd yzygiderli ösdi we Rheinland ISO 9001 tassyklamasyndan geçdi.
Nemes SACCKE ýokary derejeli bäş okly üweýji merkezleri, German ZOLLER alty okly gural gözden geçiriş merkezi, Taýwan PALMARY enjamy we beýleki halkara ösen önümçilik enjamlary bilen, ýokary derejeli, hünärmen we täsirli CNC guralyny öndürmäge borçlanýarys.

Biziň hünärimiz, gaty karbid kesmek gurallarynyň dizaýny we önümçiligi: Ahyrky degirmenler, burawlar, reamerler, kranlar we ýörite gurallar.
Biziň iş pelsepämiz, müşderilerimize işleýiş amallaryny gowulandyrýan, öndürijiligi ýokarlandyrýan we çykdajylary azaldýan giňişleýin çözgütler bilen üpjün etmekdir.Hyzmat + hil + öndürijilik.

cdsgdfh

Hyzmatymyz

Maslahat toparymyz, müşderilerimize 4.0 senagatynyň geljegine ygtybarly geçmegine kömek etmek üçin birnäçe fiziki we sanly çözgütler bilen önümçilik nou-hauny hödürleýär.
Müşderileriň kynçylyklaryny ýeňip geçmek üçin ýokary derejeli metal kesmek başarnyklaryny ulanmak üçin amaly çemeleşiň.Ynam we hormat esasynda gurlan gatnaşyklar üstünlik gazanmak üçin möhümdir.Müşderiler bilen zerurlyklaryna düşünmek üçin ýakyndan işleýäris.
Kompaniýamyzyň haýsydyr bir ugry barada has giňişleýin maglumat üçin sahypamyzy gözden geçiriň ýa-da göni toparymyz bilen habarlaşmak üçin biziň bilen habarlaşmak bölümini ulanyň.

dsfsdf

Zawod barada maglumat

50-den gowrak işgärimiz, gözleg we barlag in engineener topary, 15 sany uly tehniki inersener, 6 sany halkara satuw we 6-dan soň hyzmat in engineeneri bar.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň