Zawod gezelenji

Zawod barada maglumat

50-den gowrak işgärimiz, gözleg we gözleg in engineener topary, 15 sany ýokary tehniki inersener, 6 sany halkara satuw we 6-dan soň hyzmat in engineeneri bar.

Barlag merkezi

German ZOLLER alty okly gural gözleg merkezi
◆ ERP tutuş prosesi dolandyrmak, prosesi wizuallaşdyrmak.
◆ ISO9001 hil dolandyryş ulgamy hiline berk gözegçilik edýär.
Sub laýyk däl önümler üçin üç gözleg ulgamy we dolandyryş ulgamy.

Harytlar nemes SACCKE enjamy bilen işlenýär.Şeýle hem, ökde tehniki işgärlerimiz, adamlaşdyrylan hyzmat düşünjesi we hünär önümçiligini dolandyryş ulgamy bar.

Gödek maşyn

hakda (2)

hakda (1)

Gowy maşyn

hakda (3)

hakda (4)

hakda (5)

hakda (6)

hakda (7)

hakda (9)
Arassa we tertipli ussahana gurşawy

takmynan (10)
Gaplamak meýdany

takmynan (10)
Bukja Bir kompýuter / plastik guty

Ammar

takmynan (11)

takmynan (12)

hakda (13)


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň