Mũi khoan điểm

  • CNC Tungsten Drill Tool Metal Solid Carbide Cutting Bits Spot chamfer drilling bit

    Công cụ khoan Vonfram CNC Kim loại Rắn Carbide Cắt bit Mũi khoan vát mép tại chỗ

    Mũi khoan đốm hoặc mũi khoan điểm được sử dụng để bắt đầu một lỗ khoan truyền thống. Bằng cách sử dụng cùng một mũi khoan điểm có góc với mũi khoan thông thường được sử dụng, một vết lõm trên vị trí chính xác của lỗ được tạo ra. Điều này ngăn không cho mũi khoan đi lại và tránh hư hỏng không mong muốn trong phôi. Mũi khoan đốm được sử dụng trong các công việc kim loại như khoan chính xác trên máy CNC.