பேனர்01
metalworking-cnc-milling-machine-cutting-metal-modern-processing-technology-small-depth-field-warning-authent-shooting-challenging-conditions-little-bit-grain-mayblurred_564276-6878
MSK-3-1

வேலை செய்யும் பகுதிகள்

உலகளவில் முதல் வகுப்பு வெட்டும் கருவிகளை உருவாக்கவும்.

பற்றி

எங்களை பற்றி

எங்கள் சமீபத்திய தயாரிப்புகள்
பயன்பாட்டுத் தொழில்

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்